Doküman Setleri

Doküman Seti Nedir?

Doküman Setleri birden fazla doküman tiplerinden oluşan doküman gruplarıdır. Çalışan, Firma, Proje veya kategori bazlı Doküman Setleri oluşturulabilir. Örnek olarak çalışanların özlük dosyalarının takibi amaçlı olarak oluşturulacak bir doküman setine yasal olarak bulundurulması gerekli tüm doküman tipleri tanımlanır. Periyodik olarak çalıştırılacak raporla personele ait eksik evraklar tespit edilebilir.

Doküman Setleri ne sağlar?

Doküman Setleri sayesinde teklif, özlük dosyası, resmi başvuru dosyaları gibi belli dokümanların bulundurulması veya sunulması gerekli durumlarda doküman setleri oluşturulur. Firma, Çalışan, Kategori veya Proje bazlı rapor alınarak eksik evraklar tespit edilir.