Doküman Ekleme ve Dijitalleştirme

doküman ekleme, tarama, paperwork

Doküman Yönetim Sistemlerinin en önemli fonksiyonu olan dokümanların yazılıma işlenmesi daha sonrasında doküman arama, mail gönderme, yazdırma gibi diğer özelliklerin kullanımına imkan sağlamaktatır. Word, Excel, Pdf, Email gibi elektronik dokümanların dışında kağıda basılmış fiziksel dokümanlarında sisteme kolay ve hızlı bir şekilde eklenmesi kullanıcıların işlerini kolaylaştıracağı için yazılımın verimli kullanılması sağlanabilecektir.

Docsimum Doküman Yönetim Yazılımı bilgisayar ortamında oluşturulmuş, daha önceden taranarak bilgisayara aktarılmış, internetten indirilmiş ya da email ile gelmiş tüm Excel, Word, Pdf, Jpg, Tif, Txt gibi yaygın olarak kullanılan dosya tiplerini kabul etmektedir.

Doküman Dijitalleştirme Nedir?

Yazıcıdan yazdırılmış, matbaada basılmış veya başka herhangi bir şeklide bilgisayar ortamının dışında bulunan basılı evrakların tarama veya görüntü alma ya da yakalama teknolojileri ile bilgisayar ortamında görüntülenebilecek hale getirilmesidir.

Docsimum dokümanların dijitalleştirilmesi konusunda TWAIN driverı kullanan tüm tarayıcı ve görüntü yakalayıcı cihazlardan fiziksel dokümanın görüntüsünü renkli, gri tonlamalı ya da siyah beyaz olarak alabilmektedir. Taranan dokümanların optimizasyonu ve yön düzeltme gibi temel fonsiyonlar kullanılarak dokümanların mümkün olduğu kadar temiz ve az yer kaplayacak şekilde sisteme aktarılması sağlanır.

Hızlı Doküman Ekleme

Docsimum'u diğer Doküman Yönetim Yazılımlarından ayıran en önemli özellik varsayılan değerlerin tanımlanması ile sürekli aynı tip doküman giren veya bir projeye ya da firmaya arka arkaya doküman giren kullanıcıların doküman tipi, firma, proje gibi alanları varsayılan değer olarak tanımlayıp doküman ekleme işlemi sırasında bu değerlerin otomatik olarak gelmesi sağlanır. Parametrik olarak ayarlanabilen özellik sayesinde doküman ekleme penceresinden çıkmadan yeni bir doküman ekleme yapabilmektedir.

Doküman Eklemede Yapay Zeka

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kullanıcıların yüklerini hafifletmek amacı ile yapay zeka kullanımıda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Docsimum eklenen dokümanları resim işleme teknikleri ile analiz ederek doküman tiplerini öğrenmekte ve daha sonra eklenen dokümanlarda kullanıcının işini kolaylaştırmak amacı ile eklenen dokümanın tanınması sağlamaktadır. İşin daha da hızlandırması amacı ile tanınan doküman içindeki gerekli bilgilerin okunarak ilgili alanlara aktarılarak kullanıcının sadece kontrol yaparak kaydet düğmesine basması dokümanın eklenmesi için yeterli olabilmektedir.

Docsimum'um yapay zekası sayesinde yazılıma doküman kayıt hızı diğer doküman yönetim sistemlerine oranla 10 kat daha hızlı yapılabilemektedir

Docsimum yapay zeka özelliği hakkında detaylı bilgi için Docsimum Doküman Yönetim Sisteminde yapay zeka sayfasını inceleyiniz'