Doküman Bağlantıları

Doküman Bağlantıları doküman yönetim sisteminin farklı bölümlerinde muhafaza edilen birbirinden farklı özellik ve doküman tiplerine sahip dokümanların daha sonra kolay bulunması veya beraber işlenmesi amacı ile ilişkilendirilmesini sağlar.

Bağlantılar karşılıklı yapıldığı için bağlı dokümanlardan hangisine erişilirse o dokümana bağlanlanmış diğer tüm bağlı dokümanlar da Doküman Bağlantıları sekmesinde görüntülenir.

Doküman Bağlantıları Ne Sağlar?

Örnek olarak bir sözleşmeye o sözleşme kapsamında yapılmış işler sonucunda oluşmuş iş emirleri, faturalar, irsaliyeler, sipariş formları gibi evraklar birbirlerine karşılıklı ilişkilendirilerek bir fatura üzerinden direk sözleşmeye erişim sağlanabilir ya da bir sözleşme kapsamında düzenlenmiş tüm faturalara erişim sağlanabilir.

Doküman Bağlantıları ile neler yapılabilir?

  • Aktif dokümana ait bağlı doküman üzerine sağ tıklayıp Dokümana Git seçildiğinde o dokümanın bulunduğu konuma gidilerek o doküman aktif doküman olarak seçilir.
  • Dokümanın önizlemesi görütülenirken bağlı dokümanlara tıklandığında tıklanan dokümanın bulunduğu konuma gitmeden içeriği önizleme bölmesinde görüntülenir
  • Farklı tür dokümanlar dosya formatı, kategori, doküman tipi bağımsız olarak birbirlerine bağlanabilirler.
  • İstenildiğinde dokümanlara ait bağlatıların tamamı tek seferde karşılıklı olarak silinebilir.