Seri Numaralar

Seri Numaralar Nedir?

Seri Numaralar sistemde oluşturulan tüm dokümanlara bir envanter numarası atanarak yazılım içi görev yönlendirme gibi durumlarda dokümana direk erişim sağlamak amacı ile oluşturulan ardışık numaralardır. Seri numaralar doküman tipleri veya genel olarak ayarlanabilmektedir.

Örnek olarak sadece fatura tipindeki dokümanlara seri numara atanarak doküman yönetim sistemine girişi yapılan tüm faturalara bir id numarası atanır. Bu seri numaralar basılı dokümanın üzerine yazılarak evrakın aslından dijital kopyasına hızlı erişim sağlanabilir.

Seri Numaralar bir ön ek ve takip eden seri numara şeklinde oluşturulabilir. Örnek : FAT-00000132

Seri numaraların kullanımı isteğe bağlıdır.